4 - 1
04.06.2022 - 14:45

Game Statistics

Shots on Goal

15
11

Yellow Cards

0
0

Red Cards

0
0

Foul

3
4

Corner Kick

2
3

Kick-Off

Goal

14 Veselin Filipov (BULGARIA)

24'

Goal

8 Angel Rahov (BULGARIA)

42'

Goal

11 Srdjan Savic (AUSTRIA)

45'

Goal

2 Iliyan Genadiev (BULGARIA)

47'

Goal

21 Spas Milushev (BULGARIA)

49'

Game Statistics

Shots on Goal

15
11

Corner Kick

2
3

Foul

3
4

Yellow Cards

0
0

Red Cards

0
0

BULGARIA
Num Player Name Goal Assist Yellow Card Red Card Rating Player Value
10
Vasil Gudzhev
0 0 0 0 8 0K BC$
16
Dimitar Aleksandrov
0 0 0 0 8 0K BC$
5
Denis Ivanov
0 0 0 0 8 0K BC$
11
Nedelyan Kostadinov
0 0 0 0 8 0K BC$
2
Iliyan Genadiev
1 0 0 0 8 0K BC$
17
Atanas Hristov
0 0 0 0 8 0K BC$
12
Dimitar Karov
0 0 0 0 8 0K BC$
1
Todor Malinov
0 0 0 0 8 0K BC$
8
Angel Rahov
1 0 0 0 8 0K BC$
19
Svetlozar Tabakov
0 0 0 0 8 0K BC$
21
Spas Milushev
1 0 0 0 8 0K BC$
3
Miroslav Kayryakov
0 0 0 0 8 0K BC$
13
Nikola Pramatarov
0 0 0 0 8 0K BC$
14
Veselin Filipov
1 0 0 0 8 0K BC$
20
Lyubomir Genchev
0 0 0 0 8 0K BC$
AUSTRIA
Num Player Name Goal Assist Yellow Card Red Card Rating Player Value
20
Richard Strohmayer
0 0 0 0 8 0K BC$
6
Ömer Topal
0 0 0 0 8 0K BC$
19
Mohammed Haddad
0 0 0 0 8 0K BC$
18
Vahid Halilovic
0 0 0 0 8 0K BC$
70
Berkin Gürünlü
0 0 0 0 8 0K BC$
7
Eldis Bajrami
0 0 0 0 8 0K BC$
4
Hussein Bazzi
0 0 0 0 8 0K BC$
10
Karim Sallam
0 0 0 0 8 0K BC$
20
Markus Holemar
0 0 0 0 5 0K BC$
1
Erik Kindl
0 0 0 0 8 0K BC$
18
Kevin Todorovic
0 0 0 0 8 0K BC$
12
Dino Cesovic
0 0 0 0 8 0K BC$
11
Srdjan Savic
1 0 0 0 8 0K BC$